Företag i byn
A
ACL i Blentarp
AB Takteknik i Lund
Adcuris AB
Aha Guide & Aktivitet
Amvik VVS

B
Blentarps Däck & Mek BDS
Baristashopen
Belatron AB
Blentarps Bi-Nära AB
Blentarps Byakrog
Blentarps BK
Blentarps Församling
Blentarps Gästgiferi AB
Blentarps Svetsmekaniska AB
Blentarps VVS Teknik AB
Byggfajt AB

C
CM Service AB

D
DOFAB
Data Akuten

E
EMV Stainless AB
Effektivia Management & Administration AB

H
Hacka Lätt/RDIT AB

I
Inter Agro AB

J
JanData Consulting AB
Jöma Bleck & Plåt
Jönsson Grus AB

K
Knickarps Bil & Traktor AB

L
Ljunggrens Plattsättning
Leffes Grill No 1

R
Rödde Tak & Fastighetsservice

S
STF Vandrarhem Blentarp
Scoopab AB
Smaksak AB

T
Tempo i Blentarp

U
Uttarp Gården

V-W
Vallerödslunds Islandshästar AB
Vannarpsbussarna AB

Ö
Östarps Gästgivaregård AB

0705 -22 10 09
046 - 10 12 25
040 - 43 38 41
0704 - 67 47 80
0705 - 53 13 49


0416 - 131 40

0705 - 41 35 50
0701 - 54 45 99
0416 - 242 30
0416 - 161 35
0416 - 255 50
0416 - 41 13 01
0708 - 61 95 15
0709 - 93 08 60
0739 - 29 11 01


0731 - 81 64 00


0411 - 85 228
0730 - 30 30 80


0416 - 77 22 00
0702 - 19 23 43


040 - 49 00 90


0706 - 08 94 83


0708 - 67 34 98
0768 - 04 90 09
0416 - 131 35


0411 - 711 50


0730 - 88 10 81
0416 - 133 14


0708 - 78 03 47


0727 - 28 28 38
0416 - 241 01
0416 - 133 83


0416 - 131 200702 - 19 23 43


0706 - 91 45 03
0416 - 240 50


046 - 802 29

Blentarpsvägen 44-46
Villavägen 1
Korrarpsvägen 121
Knektvägen 6
Simontorpsvägen 11


Blentarpsvägen 48
Blentarpsvägen  14
Kristians Väg 32
Blentarpsvägen 14
Blentarpsvägen 40
Fotbollsplanen
Blentarpsvägen 6
Ängavägen 147, Persgården
Blentarpsvägen 14
Emil Hanssons Väg 15
Enrisgränd 3


Tullboden 1


Korrarpsvägen 121
Regnbågsvägen 16


Everlövsvägen 136-40
Gamla Lundavägen 1970Blentarpsvägen 29A


Frihultsvägen 89-49


Södra Lundavägen 10
Blentarpsvägen  14
Slimmingevägen 118


Gamla Lundavägen 1165


Blentarpsvägen 7
Skurupsvägen 1


Lilla Röddevägen 89


Gamla Lundavägen 1938
Gamla Vägen 1
Gamla Vägen 1


Skurupsvägen 1


Gamla Lundavägen 1970


Sövdevägen 220-13
Vannarpsvägen 1-2


Gamla Lundavägen 2481-79

acl.nu@telia.com
info@takteknikskane.se
info@adcuris.se
anettehansson@telia.com
info@amvik.se


dackmek@telia.com
info@baristashopen.se
mail@belatron.se
info@blentarpsbinara.se
info@blentarpsbyakrog.se
kansliet@blentarpsbk.se
eva.katsler@svenskakyrkan.se
info@blentarpsgastgifveri.se
roger.nilsson@bsmab.se
info@blentarpsvvsteknik.se
info@byggfajt.se


info@cmservice.se


info@dofab.se
walter@data-akuten.se


bo@emvstainless.se
info@effektivia.cominfo@rdit.se


info@interagroskog.se


jan.kay@jdconsult.se
jorgen@jomableckoplat.se
info@jonsson-grus.se


knickarps.traktor@telia.com


thomas@ljunggrensplatt.se
leffesgrill@telia.com


rodde.tak@swipnet.se


bokning@stf-blentarp.com
info@scoopab.se
info@smaksak.nu


tempoblentarp@telia.com


info@uttarpgarden.se


info@vallerod.se
vannarpsbussarna@vannarpsbussarna.se


info@ostarpsgastis.se

Listan senast uppdaterad 2018-07-18

Något som inte stämmer på listan?
Vill du som Blentarps företag också vara med?
Finns du med på listan men vill inte vara med?
Vänligen kontakta Jan ~ jan@blentarpsbyalag.se ~ 0708  67 34 98
   Första sidan
   Foto
   Företag i byn
   Sponsorer
   Medlemskap
   Styrelsen

   Projekt
   Stadgar
   Dokument